Sprängning och spräckning i känsliga miljöer

Sprängtjänster i över 40 år

Vi på Magnus Schakt har arbetat med sprängarbeten i över 40 år.

Våra arbetsområden har under åren varit olika. Idag arbetar vi främst i Stockholmsområdet och utför stora och små sprängningar åt privatkunder och företag.

Vi utför även skärgårdsjobb.
Spräckning i känsliga miljöer

Magnus Schakt utför spräckning av sten och berg i känsliga miljöer som vid ledningar, tågbanor m.m.


Sprängning vid större entreprenader

Vi utför sprängningsarbeten vid stora entreprenader och har arbetat vid både Norra länken och Citybanan i Stockholm.


Sprängning i känsliga miljöer

Vi utför sprängning i tätbebyggt område, eller där det är risk att närliggande byggnader skadas. Vi har lång erfarenhet av sprängarbeten i känsliga miljöer och vet vad som krävs för ett lyckat uppdrag. 


Sprängning för villagrunder

Vi utför borrning och sprängning av villatomter inför villagrundsarbeten.